learnersmot-logo

Edensol

Στην EDENSOL DANMARC SL, εργαζόμαστε για να προσφέρουμε υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών μας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και των νέων τεχνολογιών. Για να το καταστήσουμε δυνατό, έχουμε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων ειδικευμένων στην εκπαίδευση και στην παιδαγωγική, την ψυχολογία, την κοινωνική επιστήμη, την τεχνολογία των πληροφοριών και την επικοινωνία. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση νέων καινοτόμων τεχνολογιών και ψηφιακών στρατηγικών για την ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών μας. Προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των ενηλίκων μαθητών μας, όπως η ηγεσία, οι ψηφιακές και επικοινωνιακές ικανότητες, η δημιουργικότητα με στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Προσφέρουμε διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης, συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων ξένων γλωσσών και ψηφιακών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών μας. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα να έχουν τις γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση των πελατών, των πολιτών και των κοινοτήτων γενικότερα. Για να το πετύχουμε αυτό, παρέχουμε μαθήματα κατάρτισης, διοργανώνουμε συνέδρια (για εκπαιδευτικούς και φοιτητές) και διεξάγουμε έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ευημερίας και της βιωσιμότητας - την ενέργεια που εφαρμόζεται στο σπίτι, τη βιομηχανία, το εμπόριο και τις μεταφορές καθώς και ευρύτερες έννοιες, όπως οι έξυπνες πόλεις. Στον τομέα της διαχείρισης προγραμμάτων και έργων, η EDENSOL έχει αναπτύξει μια καινοτόμο μεθοδολογία σχεδιασμού μάρκετινγκ, ψηφιακών εργαλείων και στρατηγικών επικοινωνίας στα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, εγγυόμαστε ότι τα άτομα και οι συνεργάτες των έργων μας έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά εργαλεία, εργασιακά περιβάλλοντα και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων εργασίας.

Eurocrea

Η Eurocrea Merchant είναι μια συμβουλευτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην έρευνα και την κατάρτιση, με 3 γραφεία στην Ιταλία στο Μιλάνο, τη Νάπολη και την Αβέρσα και ένα σημείο επαφής στις Βρυξέλλες. Αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Για να γίνει αυτό, εστιάζουμε σε τρεις βασικές επιχειρηματικές μονάδες που αντιστοιχούν στις τρεις ομάδες εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης
Ως μέλος του ομίλου Falco & Associati, ο Eurocrea Merchant μπορεί να βασιστεί σε μια μακρά ιστορία επαγγελματικής στήριξης στην υπηρεσία των ιταλικών επιχειρήσεων.
Προσφέρουμε συνεχή υποστήριξη στη διαχείριση και ανάπτυξη επιχειρήσεων και άλλων τοπικών φορέων, δημόσιων και ιδιωτικών.
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Εφαρμόζουμε δράσεις σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση της προσφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε όλα τα επίπεδα, χάρη και στην προώθηση έργων που αφορούν την ενεργό πολιτότητα.
Εκπονούμε μελέτες και έρευνες για την εκπαίδευση και την καινοτομία στην επιχειρηματικότητα σε μεθόδους κατάρτισης.
Ευρωπαϊκά σχέδια
Η αφοσιωμένη ομάδα μας εργάζεται καθημερινά για να εξασφαλίσει πρόσβαση στις καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την υποστήριξη των έργων μας και εκείνων των πελατών μας.
Οι ειδικοί μας προσφέρουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους τομείς του σχεδιασμού των έργων, της διαχείρισης του κύκλου των έργων, της αξιολόγησης και της διασφάλισης της ποιότητας.
Για την επίτευξη των στόχων μας, συνεργαζόμαστε στενά μ' ένα τεράστιο δίκτυο εθνικών και ευρωπαϊκών εταίρων: κυβερνητικές υπηρεσίες, πανεπιστήμια, κέντρα έρευνας και κατάρτισης, εμπορικά επιμελητήρια, τοπικές αναπτυξιακές υπηρεσίες, συμβουλευτικές εταιρείες, αντιπροσωπευτικά όργανα.

UPI

UPI - ljudska univerza Žalec (UPI - Žalec) είναι ένα δημόσιο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στην περιοχή της κοιλάδας Savinja. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1975 από τον Δήμο Žalec (επί του παρόντος, έξι κοινότητες είναι ιδρυτές), όπου γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στα εκπαιδευτικά του προγράμματα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθοδήγησης.

Σήμερα ο UPI Žalec προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, παρέχει ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες καθοδήγησης, καθώς επίσης συμμετέχει σε διάφορα έργα.
Οι δραστηριότητές του είναι: προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης για ενήλικες, προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης: μαθήματα γλωσσών, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, μαθήματα γενικής παιδείας, εθνικά προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματική εκπαίδευση, μαθήματα ένταξης μεταναστών, μαθήματα και εργαστήρια υγείας, προσωπικής ανάπτυξης, σπουδών, κλπ., καθοδήγηση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και άλλες δραστηριότητες υποστήριξης της μάθησης, καθώς και διαχείρηση έργων.

Eurosuccess Consulting

Η Eurosuccess Consulting (Κύπρος), μέσω μιας δυναμικής ομάδας νεαρών επιστημόνων παρέχει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που απευθύνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στη Κύπρο, ειδικά σε θέματα Καινοτομίας και Τεχνολογίας.
Η Eurosuccess έχει εντοπίσει από την αρχή, την ανάγκη της δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ της Κυπριακής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής αγοράς και έχει δώσει έμφαση στην εκμετάλλευση των προοπτικών που δημιουργήθηκαν μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η Eurosuccess σήμερα προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα στη Κύπρο. Έχει επίσης ξεκινήσει να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή σχέδια μέσω ενός καλού διεθνούς δικτύου, βασισμένο στην έντονη πείρα του Ιδρυτή της.
Η Eurosuccess στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της όπως επίσης και του προσωπικού της για την βελτίωση του επιστημονικού τομέα της.
Η Eurosuccess, στο παρόν στάδιο, εμπλέκεται σε περισσότερα από 35 έργα των Προγραμμάτων Δια βίου μάθησης, Erasmus + και Justice σε τρία από αυτά ως συντονιστής. Επίσης είναι ένας από τους αξιολογητές για την Κυπριακή Εθνική Υπηρεσία και τα Νορβηγικά Ταμεία, που προορίζονται για ΜΚΟ.

Η Eurosuccess επίσης είναι μέλος: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (OEB) και Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λευκωσίας (ΕΒΕ Λευκωσίας).
Η φιλοσοφία της Eurosuccess Consulting αποτελείται από τις τέσσερις ακόλουθες αρχές: Εκτέλεση, Αναθεώρηση, Βελτίωση, Επανασχεδιασμός. Με αυτή την προσέγγιση, η Eurosuccess στοχεύει στην συνεχή βελτίωση των συμβουλευτικών δράσεων της και δράσεων ανάπτυξης της. Γι’ αυτό τον λόγο, ο οργανισμός έχει πιστοποιηθεί με τα Σύστημα Ποιότητας ISO 9001:2008, το οποίο επιθεωρείται και αναθεωρείται συχνά.
Επίσης, η Eurosuccess Consulting, έχει πιστοποιηθεί ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ) από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), η οποία είναι η σχετική δημόσια αρχή σε θέματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Το Σλοβενικό Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας, Εθνικός Σύλλογος για την Εκπαίδευση και την Κοινωνική Ένταξη, είναι ένα δίκτυο 52 πανεπιστημίων τρίτης ηλικίας σε 51 περιοχές με περισσότερους από 21.000 φοιτητές. Το δίκτυο ιδρύθηκε το 1984 από δυο πανεπιστημιακούς καθηγητές στον τομέα της ανδρογένειας και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία έχει ως στόχο την εκπαίδευση των ηλικιωμένων, τη βελτίωση της ζωής τους και των σχέσεών τους με άλλες γενιές, την έρευνα για τη μεταγενέστερη ζωή, την αμειβόμενη εργασία, την οργανωμένη "επαγγελματική" εθελοντική εργασία, την συμβουλευτική και καθοδήγηση για την ενεργό γήρανση.

"Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "