learnersmot-logo

Edensol

V EDENSOL DANMARC SL ponujamo storitve, prilagojene potrebam naročnikov na področju izobraževanja, raziskovanja in novih tehnologij. V ta namen pri nas deluje skupina izvedencev na področju pedagogike, psihologije, družbenih ved, informacijske tehnologije in komunikacije. Oblikujemo in razvijamo izobraževalne programe, pri tem pa posebno pozornost posvečamo uporabi novih tehnologij in digitalnih strategij. Z njimi boljšamo osebnostno in poklicno rast udeležencev izobraževanja. Prednost dajemo krepitvi kompetenc udeležencev, kot so zmožnost vodenja, digitalne in komunikacijske kompetence, ustvarjalnost, vse v dobro njihovega poklicnega dela. Ponujamo učne priložnosti in oblike, kot so učenje tujih jezikov, obvladovanje digitalnih pripomočkov in mednarodnih trgov - priložnosti so prilagojene potrebam naših udeležencev izobraževanja.

Prepričani smo, da je pomembno, da imajo podjetja in ustanove znanje in spretnosti, da lahko zadovoljijo potrebe naročnikov, državljano in skupnosti. V ta namen organiziramo tečaje, konference za izobraževalce in udeležence izobraževanja ter vodimo raziskovanje na področju izobraževanja, dobrega počutja in trajnostnega razvoja: energije v domačem okolju, v industriji, trgovini in transportu, pa tudi izobraževanje na temo širših konceptov, kot so, denimo, pametna mesta. Na področju programskega in projektnega menedžmenta je EDENSOL razvil inovativno metodologijo in marketinško načrtovanje, digitalne pripomočke in komunikacijske strategije za socialna omrežja. Na ta način zagotavljamo posameznikom in partnerjem v naših projektih, da imajo dostop do učinkovitih orodij, delovnih okolij in potrebno opremo za učinkovito izvajanje delovnih programov.

Eurocrea

Eurocrea Merchant je konsultativno podjetje na področju menedžmenta, ki deluje tudi na področju raziskovanja in usposabljanja. Ima podružnice v Milanu, Napoliju in Aversi (CE) ter kontaktno točko v Bruslju.
Naše poslanstvo je v tem, da boljšamo konkurenčnost in inovativnost evropske družbe.V ta namen se osredotočamo na tri bistvena poslovna področja, za katera imamo usposobljene tri time izvedencev.

Smo del skupine
Falco&Associati Group in tako imamo dolgo zgodovino nudenja profesionalne podpore storitvam italijanskih podjetij.
Ponujamo nenehno podporo menedžmentu in razvoju poslovnih subjektov, pa tudi teritorialnih ustanov, zasebnih in javnih.
Izobraževanje in usposabljanje
S projekti spodbujanja dejavnega državljanstva izvajamo akcije za boljšanje izobraževanja in usposabljanja na vseh ravneg, lokalni in evropski ravni.
Delamo študije in vodimo raziskovanje izobraževanja za podjetništvo in inovacije ter metodologije.
Evropski projekti
Naš tim predanih sodelavcev deluje sleherni dan, da omogoča dostop do najugodnejših virov financiranja v podporo našim lastnim projektom in projektom naših partnerjev.
Naši izvedenci ponujajo konsultativne storitve in usposabljanje na področju gradnje projektov, projektnega menedžmenta, evalvacije in zagotavljanja kakovosti.
Da bi dosegli cilje, smo v tesnem sodelovanju širokim krogom nacionalnih in evropskih partnerjev, z vladnimi agencijami, univerzami, raziskovalnimi centri in centri za usposabljanje, gospodarskimi zbornicami, lokalnimi razvojnimi agencijami, konsultativnimi in predstavniškimi telesi.

UPI

UPI – ljudska univerza Žalec (UPI Žalec) je javni zavod, ki deluje na področju izobraževanja odraslih v Savinjski regiji. Ustanovljena je bila leta 1975 s strani občine Žalec, danes pa jo podpira šest občin ustanoviteljic. V teh letih je doživela velik razvoj svojih programov izobraževanja in svetovalne dejavnosti.

Danes UPI Žalec ponuja široko paleto formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, nudi kakovostne svetovalne storitve in sodeluje v različnih projektih. Dejavnosti UPI Žalec so:

  • Izobraževalni programi za pridobitev formalne izobrazbe
  • Izobraževalni programi na področju splošnega neformalnega izobraževanja in usposabljanja: jezikovni tečaji, računalniški tečaji, splošni tečaji pismenosti, nacionalna usposabljanja poklicnih kompetenc, usposabljanja za integracijo priseljencev, tečaji in delavnice za zdravje, osebnostno rast, študijski krožki itd.
  • Svetovanje in druge dejavnosti v podporo učenju
  • Projektno delo.

Eurosuccess Consulting

Eurosuccess Consulting (Ciper) zaposluje dinamičen tim mladih znanstvenikov. Ponuja celostne storitve, ki ustrezajo potrebam sodobnih ciprskih podjetij, predvsem kar zadeva inovacije in tehnologije. EUROSUCESS je že v samem začetku svojega obstoja prepoznal potrebo po ustvarjanju vezi med ciprskim gospodarstvom in širšim evropskim trgom. Ves čas daje velik poudarek potencialom, ki jih država ima, odkar je vstopila v Evropsko unijo.
Danes EUROSUCCESS ponuja pahljačo storitev za ciprski javni in zasebni sektor. Podjetje je pričelo dejavno sodelovat v mednarodnih krogih, na temelju dobro vzpostavljene mreže partnerjev v drugih državah, zahvaljujoč poglobljenim predhodnim izkušnjam ustanovitelja podjetja.
EUROSUCCESS stremi k nenehnemu boljšanju storitev ter razvoju svojega tima, kar daje možnosti za boljšanje znanstvene ekspertize podjetja.

Eurosuccess v tem obdobju vodi več kot 35 projektov ERASMUS+ in programov JUSTICE - v treh od teh projektov ima vlogo koordinatorja. Je tudi ocenjevalec za ciprsko Nacionalno agencijo in Norveški sklad, usmerjen v delo nevladnih organizacij.
Eurosuccess Consulting je tudi član Mednarodnega trgovinskega sveta, Evropskega združenja za izobraževanje v zaporih (EPEA), Evropske politične mreže za ključne kompetence v šolskem izobraževanju (KeyCoNet Network), Trgovinske in industrijske zbornice Cipra /CCCI), Ciprskih delodajalcev in Federacije industrialcev (OEB) ter Nikozijske trgovinske in industrijske zbornice (NCCI).
Filozofija podjetja Eurosuccess Consulting je zajeta v naslednja štiri načela: izvedi, preveri, izboljšaj, preoblikuj. Na ta način si Eurosucess nenehno prizadeva za boljšanje svojih konsultativnih in razvojnih dejavnosti. V ta namen je organizacija certificirana in ima certifikat kakovosti ISO 9001:2008. Ta zahteva reden pregled in preverjanje sistema.
Še več, Eurosuccess Consulting je javno priznan center za poklicno izobraževanje. Akreditiral ga je Organ za razvoj človeških virov Cipra, ustrezen javni organ za področje usposabljanja in izobraževanja.

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, nacionalno združenje za izobraževanje in družbeno vključenost, je mreža 52-tih univerz za tretje življenjsko obdobje v 51-ih krajih po Sloveniji. Danes ima 21.000 študentov - ustanovljena je bila leta 1984 na pobudo dveh univerzitetnih učiteljev na področju andragogike in izobraževanja odraslih. Njeno poslanstvo je izobraževanje starejših in o starejših, boljšanje njihovega življenja in njihovih odnosov z drugimi rodovi, raziskovanje izobraževanja za poznejša leta življenja, za osebnostno rast, plačano delo, organizirano "poklicno" prostovoljsko delo, izobraževanje za lokalni razvoj, svetovanje in orientacijo za dejavno staranje.

"Evropska komisilja ni odgovorna za mnenja avtorjev te objave in komisija ni odgovorna za ta ali oni način uporabe informacij, ki jih ta objava vsebuje."