learnersmot-logo

UČNI CILJI

Tečaj z metodami iz oči v oči in spletnimi metodami za izobraževalce bo ugledal luč znotraj projekta. Cilj tečaja je boljšanje poklicnih spretnosti izobraževalcev odraslih.Njim bo ponujeno teoretsko in praktično znanje, potrebno za motiviranje nizko izobraženih in nizko usposobljenih odraslih, z namenom, da ti vstopijo v izobraževanje in tudi ostanejo v izobraževanju.
Znanje, ki ga bodo izobraževalci odraslih pridobili v tem tečaju, bo za različne skupine odraslih, ki so manj izobraženi, denimo starejši, priseljenci, nezaposleni itd., z namenom, da ti vstopijo v izobraževanje.

Tečaj z metodami iz oči v oči in spletnimi metodami za izobraževalce bo ugledal luč znotraj projekta. Cilj tečaja je boljšanje poklicnih spretnosti izobraževalcev odraslih.Njim bo ponujeno teoretsko in praktično znanje, potrebno za motiviranje nizko izobraženih in nizko usposobljenih odraslih, z namenom, da ti vstopijo v izobraževanje in tudi ostanejo v izobraževanju.
Znanje, ki ga bodo izobraževalci odraslih pridobili v tem tečaju, bo za različne skupine odraslih, ki so manj izobraženi, denimo starejši, priseljenci, nezaposleni itd., z namenom, da ti vstopijo v izobraževanje.
Učno gradivo - gradivo tečaja - bo na razpolago na spletu za vse izobraževalce odraslih, ki si ga želijo uporabljati. Učno gradivo je dostopno v:

angleščini
španščini
slovenščini
italijanščini
grščini
WEBINARJI

Ponudili bomo tri WEBINAR-je o motivaciji odraslih za izobraževanje, funkcionalni pismenosti, učnih strategijah, ki jih bodo razvili avtorji, izvedenci in izobraževalci v tem projektu.
Če vas zanima, da bi sodelovali v webinarjih, se registrirajte na naši spletni strani in se prijavite, da boste lahko prejemali naše novice. Pred nastopom dogodka, teden dni pred tem, boste prejeli obvestilo o temi webinarja.

"Definitions and concepts of functional literacy and functional illiteracy” and ”Ideas on how to approach illiterate learners"

"Storytelling and Animation techniques" and “Organising the learning environment"

“Discovering learners’ learning styles" and “ICT tools in adult education"

"Evropska komisilja ni odgovorna za mnenja avtorjev te objave in komisija ni odgovorna za ta ali oni način uporabe informacij, ki jih ta objava vsebuje."